Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty

Awarie i wyłączenia

Brak awarii i wyłączeń wody

Aktualności

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2021 r.

2022-04-11

Zarząd Spółki Wodnej zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie,
które odbędzie się

w dniu 27.04.2022 r. o godz. 19.00 w Domu Strażaka w Dopiewie.

Porządek zebrania

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego i powitanie przybyłych Członków Spółki oraz Gości.
2. Wybór Przewodniczącego i  Protokolanta zebrania.
3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej za 2021 r.
6. Sprawozdanie finansowe Spółki Wodnej za 2021 r.
7. Protokół Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
8. Przedstawienie realizacji planu inwestycyjnego za 2021 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie Absolutorium Zarządowi Spółki za 2021 r. (uchwała nr 1)
13. Uchwalenie planu finansowo gospodarczego Spółki Wodnej na 2022 r. ( uchwała nr 2)
14. Uchwalenie stawki za 1m3 dostarczonej wody na 2022 r. opłaty stałej, zezwolenia na przyłącza oraz opłaty udziału na 2022 r.
      ( uchwała nr 3)
15. Uchwalenie wysokości diet , ryczałtów km, oraz ekwiwalentów na stracony czas na załatwienie spraw Spółki. (uchwała nr 4)
16. Uchwalenie nagrów dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2021 r. (uchwała nr 5)
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniego zebrania zostanie wystawiony o godz. 17.30 na sali obrad
...

2021-12-13           W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego - nowymi zasadami bezpieczeństwa w kraju oraz w trosce o  bezpieczeństwo zdrowotne pracowników oraz odbiorców wody dostarczanej przez Spółkę Wodną   do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie bezpośrednia obsługa klienta
w reżimie sanitarnym
(maseczki , dezynfekcja rąk). 
Zalecamy wszystkim klientom kontakt  drogą mailową , telefoniczną oraz dokonywanie wpłat przelewem.
            
Niezbędne wnioski można pobrać na stronie : http://www.swdopiewo.pl
            
Odczyty wodomierzy można również podawać mailowo lub telefonicznie.
                           
            Dane teleadresowe:

            Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu
            w Dopiewie,
            ul. Łąkowa 1a,
            tel. biuro:         61 8 942 735
            tel. awaryjny(sprawy pilne):  607 032 085
            e-mail             biuro@swdopiewo.pl  
          
       

Kolejny etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody zakończony

2021-06-21
Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie w dniu 18.06.2021 r. oddała do eksploatacji kolejną część zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody
w Dopiewie. Modernizacja polegała na wymianie jednego zużytego filtra na nowy , zamontowaniu dwóch nowych filtrów pospiesznych (piaskowych)
wymianie areatora do napowietrzania wody. Urządzenia należało odpowiednio połączyć rurami ze stali nierdzewnej. Wykonawcą tego etapu robót jest firma Zakład Instalacyjny Wod-Kan-CO-Gaz Dominik Hańczewski z Dopiewa.
Włączenie w dniu 18.06.2021 r. trzech nowych filtrów piaskowych do eksploatacji spowodowało okresową zmianę zabarwienia wody na kolor piaskowy. Co było naturalną konsekwencją ,, wpracowania się nowych złóż filtracyjnych''.
Woda w tym kolorze w żaden sposób nie była szkodliwa dla zdrowia.
Woda wcześniej została przebadana przez Laboratorium Aquanet .
Uruchomienie nowych filtrów zbiegło się w czasie z bardzo wysoką temperaturą powietrza i czterokrotnym zwiększonym poborem wody przez okres kilku dni.
Między innymi wtedy znaczna część odbiorców napełniała baseny ogrodowe wodą oraz podlewała trawę w godzinach największego poboru wody (w godzinach wieczornych)co spowodowało okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci.
Następna i ostatnia wymiana filtrów nastąpi w czwartym kwartale bieżącego roku.
W ten sposób zakończymy ten etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Dopiewo.

O kolejnych pracach modernizacyjnych oraz inwestycyjnych które będą do wykonania zdecyduje Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej w Dopiewie.

Przewodniczący Zarządu
Czesław Hetmański