Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty

Awarie i wyłączenia

Brak awarii i wyłączeń wody

Aktualności

Przerwa w dostawie wody w nocy 26.01.2021 r. na 27.01.2021 r. (od 22.00 do 6.00)

2021-01-05
W nocy 26.01.2021 r. (wtorek) na 27.01.2021 r. (środa) w godz. od 22. 00 do 6.00 nastąpi przerwa
w dostawie wody dla odbiorców Spółki Wodnej zamieszkujących

miejscowości: Dopiewo , Więckowice , Fiałkowo, Zborowo, Drwęsa, Dopiewiec (rejon ul. Polnej), Konarzewo (rejon ul. Dopiewskiej).

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest modernizacją Stacji Uzdatniania Wody

położonej przy ul. Łąkowej w Dopiewie.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia z tym związane.


Zarząd Spółki Wodnej do Eksploatacji WodociągówU W A G A ! ! !

2020-11-02


           W związku z decyzją rządu spowodowaną wprowadzeniem czerwonej strefy w całej Polsce oraz w trosce o  bezpieczeństwo
            zdrowotne pracowników oraz odbiorców wody dostarczanej przez Spółkę Wodną do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie
            bezpośrednia obsługa klienta wyłącznie po wczesniejszym umówieniu telefonicznym , 
            Zalecamy 
wszystkim klientom kontakt  drogą mailową , telefoniczną oraz dokonywanie wpłat przelewem.
            Niezbędne wnioski można pobrać na stronie www.swdopiewo.pl

            Odczyty wodomierzy można również podawać mailowo lub telefonicznie.
                           

            Dane teleadresowe:

            Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu
            w Dopiewie,
            ul. Łąkowa 1a,
            tel. biuro:         61 8 942 735
            tel. awaryjny(sprawy pilne):  607 032 085
            e-mail             biuro@swdopiewo.pl  
          
       

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze za 2019 r.

2020-07-19


W dniu 17.07.2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze 
w Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie.


Otwierając Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej powitał uczestników Zgromadzenia;
Zastępcę Wójta Gminy Dopiewo Pana Pawła Przepiórę , Delegatów oraz Gości.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Delegaci Wybrali Pana Czesława Hetmańskiego, Protokolantem Pana Józefa Marszałka.
Po przedstawieniu i zatwierdzeniu porządku obrad zaczęto go realizować.
Sprawozdanie z działalności Spółki przedstawił Pan Czesław Hetmański, a Sprawozdanie finansowe Pani Elżbieta Kleszcz.
Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Krzysztof Kaźmierczak. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania.

Wybrano skład nowego Zarządu:
Czesław Hetmański         - Przewodniczący Zarządu
Stanisław Szała              - Zastępca Przewodniczącego
Józef Marszałek              - Sekretarz Zarządu
Alicja Kaszub Kaliszan     - Członek Zarządu
Andrzej Strzykała           - Członek Zarządu
Tomasz Sip                    - Członek Zarządu
Grzegorz Rusin               - Członek Zarządu

i Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Kaźmierczak    - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Szymański       - Członek Komisji Rewizyjnej
Łukasz Błaszczyk            - Członek Komisji Rewizyjnej   

Podjęte uchwały:
Uchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności gospodarczej i finansowej Spółki oraz udzielenia absolutorium
Zarządowi za 2019 r.
Uchwała nr 2/2020 w sprawie uchwalenia grup członkowskich oraz liczby delegatów na lata 2020-2024
Uchwała nr 3/2020 w sprawie uchwalenia planu pracy oraz budżetu Spółki na 2020 r.
Uchwała nr 4/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dostarczaną wodę, opłatę stałą, zezwolenie na przyłącze oraz udziału członkowskiego
w okresie od 01 sierpnia 2020 r. do 30.04.2021 r.
Uchwała nr 5/2020 w sprawie ustalenia za okres od 01 sierpnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wysokości diet, ryczałtów kilometrów podróży służbowych odbywanych w sprawach Spółki oraz ekwiwalentu za stracony czas na prowadzenie spraw Spółki.
Uchwała nr 6/2020 w sprawie przyznania nagród dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za szczególny wkład pracy w działalność Spółki w 2019 r.

W wolnych głosach i wnioskach dyskusja koncentrowała się głownie wokół spraw związanych z dostarczaniem wody.