Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty

Awarie i wyłączenia

Brak awarii i wyłączeń wody

Aktualności

* Wymiana wodomierzy do legalizacji *

2021-02-10


Informujemy o przystąpieniu do prac związanych z obowiązkową wymianą
wodomierzy do legalizacji. Koszty wymiany wodomierzy ponosi Spółka Wodna.

Spółka Wodna zleciła wymianę firmie:

 Zakład Instalacyjny Wod-Kan-Co i Gaz Dominik Hańczewski
ul. Niecała 4, 62-070 Dopiewo, NIP 7772046075
Tel. 48 604 271 340

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Instalatorzy dokonując wymiany po instalacji nowych wodomierzy
sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora dokonującego wymiany. 

UWAGA! Uprasza się osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji domowej w związku z zakażeniem COVID 19
o bezwzględne poinformowanie o tym fakcie pracowników firmy Zakład Instalacyjny Wod-Kan-Co i Gaz Dominik Hańczewski
przed ich wejściem do domu.

               Przewodniczący Zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Czesław Hetmański   

                                                       

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Łąkowej w Dopiewie

2021-01-29

 
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie w dniu 26.01.2021 r.
Spółka Wodna przystąpiła do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody.

Spółka Wodna zaopatruje w wodę wsie Dopiewo, Zborowo , Fiałkowo , Więckowice, Drwęsa, Dopiewiec (okolice ul. Polnej), Konarzewo (okolice ul. Dopiewskiej      
do kanału). Modernizacja SUW rozpoczęła się od wymiany starych pomp wirowych na pompy zmiennej prędkości - ,, pompy falujące".
,,Pompy falujące'' mają za zadanie utrzymanie zadanego ciśnienia wody w sieci wodociągowej bez wykorzystania istniejących zbiorników hydroforowych.
W dalszej kolejności zostaną zamontowane dwa nowe filtry pospieszne, areator, oraz istniejące trzy filtry pospieszne zostaną wymienione na nowe.

Zamontowanie nowych filtrów pospiesznych pozwoli nam na zwiększenie powierzchni filtracji wody o 50%
co przełoży się na jeszcze lepszą jakość wody pitnej oraz zmniejszy ewentualny zanik wody w sieci w miesiącach letnich przy bardzo wysokiej temperaturze powietrza.

W latach nastepnych o ile będzie taka potrzeba przystąpimy do rozbudowy zbiornika retencyjnego wody pitnej oraz ponownie uruchomimy
studnie głębinową nr 1.

                                                                                                                                                                        Przewodniczący Zarządu
                                                                                                                                                                           Czesław Hetmański
   

U W A G A ! ! !

2020-11-02


           W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o  bezpieczeństwo
            zdrowotne pracowników oraz odbiorców wody dostarczanej przez Spółkę Wodną do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie
            bezpośrednia obsługa klienta po umówieniu telefonicznym w reżimie sanitarnym (maseczki , dezynfekcja rąk). 
            Zalecamy 
wszystkim klientom kontakt  drogą mailową , telefoniczną oraz dokonywanie wpłat przelewem.
            Niezbędne wnioski można pobrać na stronie www.swdopiewo.pl

            Odczyty wodomierzy można również podawać mailowo lub telefonicznie.
                           

            Dane teleadresowe:

            Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu
            w Dopiewie,
            ul. Łąkowa 1a,
            tel. biuro:         61 8 942 735
            tel. awaryjny(sprawy pilne):  607 032 085
            e-mail             biuro@swdopiewo.pl