'

Z A P R O S Z E N I E

2019-03-08

Zarząd Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu
w Dopiewie zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się
w dniu 03 kwietnia 2019 r. w Domu Strażaka ul. Szkolna 21 w Dopiewie.

Zebranie Grupy III odbędzie się 28 marca 2019 r.
o godz. 18.00 w Szkole ul. Gromadzka 7 w Więckowicach.

Zebranie Grupy nr I i II odbędzie się 01 kwietnia 2019 r.
o godz. 18.00 w Domu Strażaka ul. Szkolna w Dopiewie

                                                                                                                                  Za ZarządRODO

2018-05-25

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych informuję, że Administratorem danych osobowych jest:

Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu z siedzibą w Dopiewie, ul. Łąkowa 1a

Mogą Państwo realizować swoje prawa za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

Wysyłając e-mail na adres : biuro@swdopiewo.pl

Telefonicznie pod nr: 61 8 942 735

Wysyłając na adres korespondencyjny:

Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu
ul. Łąkowa 1a, 62-070 Dopiewo

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z broszurą informacyjną odnośnie RODO
umieszczoną w odrębnej zakładce. 

Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty