'

Kolejny etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody zakończony

2021-06-21
Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie w dniu 18.06.2021 r. oddała do eksploatacji kolejną część zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody
w Dopiewie. Modernizacja polegała na wymianie jednego zużytego filtra na nowy , zamontowaniu dwóch nowych filtrów pospiesznych (piaskowych)
wymianie areatora do napowietrzania wody. Urządzenia należało odpowiednio połączyć rurami ze stali nierdzewnej. Wykonawcą tego etapu robót jest firma Zakład Instalacyjny Wod-Kan-CO-Gaz Dominik Hańczewski z Dopiewa.
Włączenie w dniu 18.06.2021 r. trzech nowych filtrów piaskowych do eksploatacji spowodowało okresową zmianę zabarwienia wody na kolor piaskowy. Co było naturalną konsekwencją ,, wpracowania się nowych złóż filtracyjnych''.
Woda w tym kolorze w żaden sposób nie była szkodliwa dla zdrowia.
Woda wcześniej została przebadana przez Laboratorium Aquanet .
Uruchomienie nowych filtrów zbiegło się w czasie z bardzo wysoką temperaturą powietrza i czterokrotnym zwiększonym poborem wody przez okres kilku dni.
Między innymi wtedy znaczna część odbiorców napełniała baseny ogrodowe wodą oraz podlewała trawę w godzinach największego poboru wody (w godzinach wieczornych)co spowodowało okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci.
Następna i ostatnia wymiana filtrów nastąpi w czwartym kwartale bieżącego roku.
W ten sposób zakończymy ten etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Dopiewo.

O kolejnych pracach modernizacyjnych oraz inwestycyjnych które będą do wykonania zdecyduje Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej w Dopiewie.

Przewodniczący Zarządu
Czesław Hetmański
 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2020 r.

2021-05-26

W dniu 26 maja 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Spółki Wodnej
do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie.

Otwierając Walne Zgromadzenie Przewodniczący Zarządu powitał członków Spółki oraz gości.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia delegaci wybrali P. Czesława Hetmańskiego, a protokolantem P. Józefa Marszałka.
Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad zaczęto go realizować.
Sprawozdanie z działalności Spółki przedstawił P. Czesław Hetmański, natomiast Sprawozdanie Finansowe księgowa P. Elżbieta Kleszcz.
Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Kaźmierczak.
Po dyskusji i wyjaśnieniach przystąpiono do głosowania uchwał.
Podjęto uchwały:

1 Zatwierdzenie Sprawozdań z działalności gospodarczej i finansowej Spółki oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2020 r.

2. Uchwalenie planu pracy i budżetu Spółki na 2021 r.

3. Ustalenia wysokości stawek za dostarczoną wodę , opłatę stałą , zezwolenie na przyłącze oraz udziału członkowskiego od 01.06.2021 r.

4. Ustalenia wysokości diet , ryczałtów kilometrów , podróży służbowych odbywanych w sprawach Spółki oraz ekwiwalentu za stracony czas
    na prowadzenie spraw Spółki od 01.06.2021 r.

5. W sprawie przyznania nagród dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za szczególny wkład pracy w działalność Spółki w 2020 r.  

   
W wolnych głosach i wnioskach dyskusja koncentrowała się głównie wokół spraw związanych z modernizacją SUW oraz wokół spraw związanych
z dostarczaniem wody.


 


Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty