'

RODO

2018-05-25

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych informuję, że Administratorem danych osobowych jest:

Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu z siedzibą w Dopiewie, ul. Łąkowa 1a

Mogą Państwo realizować swoje prawa za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

Wysyłając e-mail na adres : biuro@swdopiewo.pl

Telefonicznie pod nr: 61 8 942 735

Wysyłając na adres korespondencyjny:

Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu
ul. Łąkowa 1a, 62-070 Dopiewo

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z broszurą informacyjną odnośnie RODO
umieszczoną w odrębnej zakładce. 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2017 r.

2018-03-23

W dniu 23.03.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie.

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej w Dopiewie Pan Czesław Hetmański. Otwierając Walne Zgromadzenie powitał uczestników zgromadzenia tj. Wójta Gminy Dopiewo Pana Adriana Napierałę, Przewodniczącego Rady Gminy Dopiewo Pana Leszka Nowaczyka, delegatów na Walne Zgromadzenie Spółki, członków Spółki oraz pracowników. Delegaci jednogłośnie przegłosowali na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia P. Czesława Hetmańskiego, a na Protokolanta Pana Józefa Marszałka.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego porządku obrad, poddano go pod głosowanie. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił przewodniczący Pan Czesław Hetmański. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółki Wodnej przedstawiła księgowa Spółki Pani Elżbieta Kleszcz. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu przedstawił członek Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Kaźmierczak. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Przystąpiono do dyskusji. Głos zabrał Pan Jan Malina, Pan Józef Sapała oraz Pani Małgorzata Kawa oraz Wójt Pan Adrian Napierała dziękując Zarządowi za dobrą pracę na rzecz Spółki oraz dobre wyniki. Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku zebrania. Przystąpiono do głosowania uchwał.

Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym 5 uchwał. Podjęte uchwały:
  1. Zatwierdzenie Sprawozdań z działalności Zarządu Spółki i Sprawozdanie Finansowe Spółki Wodnej oraz Uchwalenie absolutorium Zarządowi Spółki za 2017 r.
  2. Uchwalenie planu pracy oraz budżetu Spółki na 2018 r.
  3. Ustalenie wysokości stawek za dostarczoną wodę, opłatę stałą, zezwolenie na przyłącze oraz udziału członkowskiego w okresie od maja 2018 do 30 kwietnia 2019 r.
  4. Ustalenie na 2018 r. wysokości diet, ryczałtu km, podróży służbowych odbywanych w sprawach Spółki oraz ekwiwalentu za stracony czas na prowadzenie spraw Spółki.
  5. Przyznanie nagród dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za szczególny wkład pracy w działalności Spółki za 2017 r.
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali. Pani Małgorzata Kawa podkreślając iż w Spółce Wodnej woda jest w tak niskiej cenie , ponieważ Spółka nie generuje wysokich kosztów, a członkowie Zarządu pracują w ramach niskich ekwiwalentów stanowiących rekompensatę za utracony czas. Pan Wójt Adrian Napierała stwierdził, że na chwilę obecną Unia Europejska nie dofinansowuje infrastruktury wodociągowej oraz poinformował że gmina analizuje kwestie prawne dotyczące możliwości przekazania na własność gruntu na którym usytuowana jest Stacja Uzdatniania Wody oraz gruntu na którym znajduje się studnia głębinowa nr 4 Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo Pan Leszek Nowaczyk zasugerował, aby jeszcze raz przyjrzeć się cenie 1 m3 wody w kontekście planów wieloletnich związanych z rozbudową Spółki Wodnej. Na tym wolne głosy i wnioski się wyczerpały. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył posiedzenie.

Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty